<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=406766026335216&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ROI, Blogging

Den enkleste måten å presentere resultater av markedsføring til sjefen

Ingen kommentarer enda

Markedsførere har i lang tid hatt en utfordring med å bli verdsatt på lik linje med salgsavdelingen. Nå er vinden i ferd med å snu.

Salgsavdeling blir ofte målt opp mot antall gjennomførte salg, for dem er det enkelt og greit å bevise sin verdi i kroner og øre. For oss markedsførere er det en smule mer avansert, men fortvil ikke. I neste rapporteringsmøte kan du ta tilbake tronen og bevise at du kan mer enn å skaffe facebook likes.

Vi i Creobox sier stolt at vi skal levere resultater. For å levere resultater må vi også vite hvordan resultater måles - spesielt hvilke resultater som faktisk er verdt å måle og deretter knytte disse til det kunden ønsker. 

For oss handler det vanligvis om kroner og øre. For noen måneder siden satt jeg i et salgsmøte, kunden var forberdet på nok en pitch hvor avanserte buzzwords og tekniske detaljer skulle lure dem til å kjøpe noe de ikke skjønte verdien av. Overraskelsen var derfor stor når jeg spurte hvilke resultater de forventet dersom de skulle bruke den summen vi snakket om på markedsføring. Vi ble først enige om resultatet Creobox skulle levere, så formet vi strategien dretter - for å snike inn litt selvskryt; vi nådde målet vårt etter to uker av kampanjen som varte i tre måneder.

 

Den tradisjonelle modellen

Den tradisjonelle modellen for markedsføring er hvis bare reklamen vises til nok mennesker vil en gitt prosentandel konverteres til kunder. Det er mulig den modellen fortsatt fungerer i enkelte sammenhenger, men en ansvarlig markedsfører tenker nøye gjennom hvordan du får mest mulig igjen for hver krone brukt. For å få det til må man ha kontroll på hva som virker og ikke, samt hele tiden teste og optimalisere for å øke ROI (Return On Investment).

Mangel på god metodikk og dårlig kjennskap til riktige verktøy er grunnen til at bransjen er opptatt snakker om klikk og visninger heller enn kroner og øre - det skal vi i Creobox være med og endre på. Denne bloggposten er et steg i riktig retning.

 
Klikk er ikke nok

Klikk (CTR) og visninger (Views) er to måltall mange bruker for å snakke om effekt av et digitalt markedsføringstiltak. Det holder ikke. Det blir nesten som å stille seg i et butikkvindu og telle antallet mennesker som går forbi og si; så lenge x antall forbipasserende er høye nok til å se meg, rettferdiggjør det investeringen i dyre lokaler. Feil. Hvis ingen kommer inn og handler blir butikken fort lagt ned.

Det finnes så klart unntak til regelen; hvor målet med en reklame er å bli vist til flest mulig mennesker. I slike tilfeller handler reklamen vanligvis ikke om å skape inntekt, men heller om bevisstgjøring eller merkevaregjenkjenning. Reklamen for avogtil.no som handlet om bevisstgjøring rundt alkoholbruk til sjøs var en megasuksess og et eksempel på en reklame hvor det å bli sett mest mulig er hensikten.

I de aller fleste tilfeller handler markedsføring om å skape oppmerksomhet som leder til kjøp og dermed økt inntekt. Det er absolutt en fordel om inntekten overstiger utgiften.

 

Hvordan kan du måle?

Når det kommer til å måle effekt av arbeidet man legger ned finnes det mange verktøy man kan bruke, men det blir en egen bloggpost. Under har jeg foreslått et enkelt regnestykke som selv rosabloggere kan bruke til å måle effekt i kroner og øre.

Dette er ment som en lavterskelmodell for beregning av ROI på produksjon av innhold eller blogging. Hva innholdsproduksjon er verdt er noe mange sliter med å koble til kroner og øre.

Det finnes som sagt mange verktøy man kan bruke, men her er utgangspunktet at man ikke har tilgang på slikt.

 

ROI på "blogging"

Med en blogg kommer det mange muligheter, man kan måle alt fra engasjement til likes og delinger, men det er ikke alltid like lett å koble dette til faktisk inntekt for en bedrift. 

Her er en enkel modell for å måle ROI på en blogg:

Regnestykket:

Inntekt - Investering= ROI kroner

ROI kr / investering = %vis ROI

Eksempelutregning:

1. Investering:

 • timekost: 40 timer i mnd a 500,-
 • andre utgifter i måneden pr ansatt: ~30%
 • softwarekost etc: 1000,- mnd

2. Inntekt:

 • L: antall leads generert pr mnd: 30
 • K: gjennomsnittlig konverteringsrate: 20%
 • LV: Gjennomsnittlig livstidsverdi på kunde: 20.000,-
 • FM: fortjenestemargin: 30%

Satt opp i regnestykke:

 1.  kostnader =                (40 x 500 = 20000) x (1,3 = 26000) + 1000= 27000
 2. LxKxLVxFM =             30 x 0,2 x 20.000 x 0,3 = 36000
 3. Verdi-Kostnader =   36000 - 27000 = 9000
 4.  36000 / 27000 =      1,33

ROI på denne jobben er 133% 

(Jeg er klar over at de fleste økonomer, matematikere og statistikere vil gremmes over utformingen av regnestykket, men det er skrevet slik for å gjøre det mest mulig forståelig for oss som ikke har dokotorgrad i planetær kvantefysikk.)

 

Imponer sjefen

Dette regnestykket kan du bruke for å komme frem til et fornuftig anslag på hva innholdsproduksjonen faktisk fører til og kan dermed være med å bestemme budsjetter for distribusjon og ikke minst tall du kan ta med til sjefen når han/hun ønsker å kutte markedsføringsbudsjettet.

Start i riktig ende ved  å knytte alle planer og budsjetter til mål du vet er relevante for bedriften.  Selvfølgelig bør de også være oppnåelige, hvis ikke skyter du deg selv i foten til neste rapportering.

 

Avslutningsvis vil jeg oppfordre til å sende meg en melding, e-post, sms eller ta en telefon dersom du ønsker å ta en kort prat rundt din problemstilling. Hvis jeg kan hjelpe så ønsker jeg å gjøre det.

Du finner meg på kontaktsiden, på arnstein@creobox.no eller på tlf 90511872

HAR DU LEST DISSE?

creobox-fremgangsmate_copy.jpg

PÅ JAKT ETTER BEDRE RESULTATER?

Boost markedsføringen din med nyttige tips, gratis guider og siste nytt om markedsføring.